FIOS s.r.o. 

 

EKONOMIKA • ÚČETNICTVÍ • DANĚ

PLZEŇ, PERLOVÁ 7, TEL.: 777 522 632
PŘEŠTICE, ZAHRADNÍ 793, TEL.: 377 982 589

FIOS s.r.o. finanční • informační • obchodní • služby

ARCHIV • AKTUALITY
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | »
DATUM VLOŽENÍ  03.03.2008 KATEGORIE  jiné

Sleva pro nerezidenty


Na základě Opatření MF je možno přiznat nerezidentům základní slevu na poplatníka podle §35ba/1/a ( 24 840,- Kč ročně ) i v roce 2008. MF vydalo Opatření v souvislosti s připravovanou novelou zákona o dani z příjmů. Ostatní věci kolem nerezidentů se nemění.

 zobrazit celou aktualitu (pro detail se přihlašte)

DATUM VLOŽENÍ  29.01.2008 KATEGORIE  daň z příjmu

Daň z příjmů právnických osob

- Snižuje se sazba daně z příjmů pro rok 2008 na 21% (bude v dalších letech klesat),
- daňově uznatelné náklady (§ 24), níže rozdělěno tématicky,
- od daně jsou osvobozeny příjmy mateřské společnosti z převodu podílu v dceřiné společnosti,
- ruší se osvobození vybraných příjmů odborových organizací,
- ruší se osvobození příjmů z darů a z reklamy u provozovatelů zoologických zahrad.

Další změny a daňově uznatelné náklady v sekci pro registrované.

 zobrazit celou aktualitu (pro detail se přihlašte)

DATUM VLOŽENÍ  29.01.2008 KATEGORIE  daň z příjmu

Daň z příjmů fyzických osob

- Zavádí se jednotná sazba daně pro rok 2008 - 15%
- ruší se minimálně základ daně,
- ruší se společně zdanění manželů,
- základem daně z příjmů ze závislé činnosti bude hrubá mzda - superhrubá mzda (včetně pojištění),
- zrušení některých osvobození (hlavně závislá činnost)
- je stanoven jeden celkový llimit pro příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance a pojistné na soukromé životní pojištění v celkové výši 24000,-Kč za rok.
- ruší se samostatný základ daně z přijmů ze zahraniční.

Další změny viz níže pro regisrované.

 zobrazit celou aktualitu (pro detail se přihlašte)

DATUM VLOŽENÍ  16.01.2008 KATEGORIE  DPH

Změny od 1.1.2008 v DPH

Několik platných změn v dani z přidané hodnoty:

- zvýšení snížené sazby z 5 na 9 %,
- rozšíření základu daně (§ 36) o nově zaváděné ekologické daně,
- zavedení tzv. skupinové registrace k DPH pro skupiny-
- změny v uplatňování snížené sazby daně u bytové výstavby (definice bytového domu, rodinného domu, bytu a staveb pro sociální bydlení)
- zavedení editační povinnosti finančních orgánů

Některé body jsou rozvedeny v sekci pro registrované.

 zobrazit celou aktualitu (pro detail se přihlašte)

DATUM VLOŽENÍ  16.01.2008 KATEGORIE  ostatní daně

Osvobození daně darovací a dědické

V roce 2008 je od daně dědické a darovací osvobozena I. a II. skupina bez omezení.

III. skupina má osovobezení do 20 000,- Kč v případě movité věci osobní povahy, peníze vklady a cenné papíry.

Sazba daně z převodu nemovitostí je 3 %.

 zobrazit celou aktualitu (pro detail se přihlašte)

FIOS s.r.o. Plzeň, Perlová 7, tel.: 777 522 632
Přeštice, Zahradní 793, tel.: 377 982 589

webmaster | email | facebook

FIRMA | SLUŽBY | INFORMACE | ARCHIV | ŠKOLENÍ | ODKAZY | HLEDÁTE? | FINANČNÍ ÚŘADY
DAŇOVÝ KALENDÁŘ
« předchozí    Květen / 2024    další »
žádné záznamy nebyly nalezeny

 zobrazit celý kalendář

      PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2013 zde »

Kurzy ČNB
EUR .............................................
GBP .............................................
USD .............................................

Ardum and Partners
Auditorská kancelář

kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.