FIOS s.r.o. 

 

EKONOMIKA • ÚČETNICTVÍ • DANĚ

PLZEŇ, PERLOVÁ 7, TEL.: 777 522 632
PŘEŠTICE, ZAHRADNÍ 793, TEL.: 377 982 589

FIOS s.r.o. finanční • informační • obchodní • služby

ARCHIV • UŽITEČNÉ INFORMACE
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | »
DATUM VLOŽENÍ  30.12.2005 KATEGORIE  jiné

Státy EU

Abecední seznam:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko

V další části je seznam přehledněji po řádkách.

 zobrazit celou informaci (pro detail se přihlašte)

DATUM VLOŽENÍ  06.01.2010 KATEGORIE  mzdy

Náhrady stravného při tuzemských pracovních cestách

Podmínky pro poskytnutí stravného v tuzemsku upravuje vyhláška č.429/2011 Sb.

Rok 2012

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  • 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  176 odst. 1  zákoníku práce (státní sféra) ve výši:

  • 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 
Další podrobnosti o podmínkách pro poskytnutí stravného jsou v části pro registrované klienty našich webových stránek.

Tabulka sazeb stravného v tuzemsku (od roku 1998) ke stažení.

 zobrazit celou informaci (pro detail se přihlašte)

DATUM VLOŽENÍ  01.12.2005 KATEGORIE  účetnictví

Sazby DPH v členských státech EU

V přiložené tabulce naleznete všechny sazby DPH (základní sazba, snížená sazba, snížená sazba II a střední sazba) členských států EU.
Tabulka ke stažení.

 zobrazit celou informaci (pro detail se přihlašte)

DATUM VLOŽENÍ  15.04.2010 KATEGORIE  mzdy

Roční fond pracovní doby

Roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance se určí podle zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou v souladu se zákoníkem práce.
V přiložené tabulce je přehled od roku 2003 do roku 2012.
Tabulku je možno si stáhnout.

 zobrazit celou informaci (pro detail se přihlašte)

DATUM VLOŽENÍ  22.11.2005 KATEGORIE  majetek

Minimální základ daně

Za zdaňovací období 2004 je minimální vyměřovací základ pro M=12 - 101 000 Kč
Za zdaňovací období 2005 je minimální vyměřovací základ pro M=12 - 107 300 Kč.


Vzorec určení minimálního základu daně:

MZD=(VVZ x PK x M)x 0,5

kde:
- MZD je minimální základ daně - zaokrohluje se na celé stokoruny dolů
- VVZ je všeobecný vyměřovací základ podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, za kalendářní rok, který o 2 roky předchází zdaňovacímu období
- PK je přepočítací keficicent podle zákona 15/1995 Sb., o důchodovém pojištění
- M je počet kalendářních měsíců, v jejichž průběhu poplatník provozoval danou činnost

Všeobecný vyměřovací základ (VVZ) a přepočítací koeficient (PK) je vyhlašován nařízením vlády ve Sbírce zákonů.

 zobrazit celou informaci (pro detail se přihlašte)

FIOS s.r.o. Plzeň, Perlová 7, tel.: 777 522 632
Přeštice, Zahradní 793, tel.: 377 982 589

webmaster | email | facebook

FIRMA | SLUŽBY | INFORMACE | ARCHIV | ŠKOLENÍ | ODKAZY | HLEDÁTE? | FINANČNÍ ÚŘADY
DAŇOVÝ KALENDÁŘ
« předchozí    Červen / 2020    další »
žádné záznamy nebyly nalezeny

 zobrazit celý kalendář

      PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2013 zde »

Kurzy ČNB
EUR .............................................
GBP .............................................
USD .............................................

Ardum and Partners
Auditorská kancelář

kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.