FIOS s.r.o. 

 

EKONOMIKA • ÚČETNICTVÍ • DANĚ

PLZEŇ, PERLOVÁ 7, TEL.: 777 522 632
PŘEŠTICE, ZAHRADNÍ 793, TEL.: 377 982 589

FIOS s.r.o. finanční • informační • obchodní • služby

FINANČNÍ ÚŘADY • PŘEDČÍSLÍ DANÍ

Účty finančního úřadu jsou vedeny Českou národní bankou. Každý finanční úřad má přiděleno svoje vlastní hlavní číslo účtu, toto číslo můžete najít v databázi finančních úřadů. Číslo pro platbu finančnímu úřadu se tedy skládá z předčíslí (xxxx) a hlavního čísla účtu (yyyyyyy). Předčíslí je od hlavního čísla účtu odděleno buď pomlčkou, nebo je hlavní číslo zarovnáno zleva nulami na deset číslic (záleží, v jaké formě přijímá příkazy Vaše banka, popř. co Vám umožní zadat homebanking). Směrový kód České národní banky je 0710.

xxxx-yyyyyyy/0710

Např. 4773-7622021/0710 (popř. 47730007622021/0710) pro platbu spotřební daně z piva Finančnímu úřad pro Prahu 2.

Seznam důležitých předčíslí účtů finančních úřadů:

35Výnos exekucí
705Daň z přidané hodnoty
713Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
721Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
748Daň silniční
780Spotřební daň z vína
799Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv
1775Zrušené daně a poplatky (rozpočet okresních úřadů)
1791Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)
2604Daň z obratu
2620Odvod ze zisku
2647Odvod z objemu mezd
2663Důchodová daň
2671Daň objemu mezd
2700Daň z příjmů obyvatelstva
2743Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/92 Sb.
2786Správní poplatky - loterie a sázkové hry
3615Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1)
3711Správní poplatky
3746Pokuty v blokovém řízení
3754Pokuty ve správním řízení
3789Neoprávněný majetkový prospěch
3797Pokuty za nedodržení počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností
4706Příslušenství daní
4722Odvody za neoprávněné použití rozpočtových prostředků
4730Vratky k splátkám půjček od roku 1991
4757Ostatní příjmy
4765Spotřební daň z tabákových výrobků
4773Spotřební daň z piva
4781Spotřební daň z lihu a lihovin
5717Odvody za neoprávněné použití a zadržení prostředků státního fondu ŽP
5725Odvody z kontrol hypotečního úvěrování bytové výstavby
6728Pokuty dle zákona č. 353/1999 Sb. - prevence závažných havárií
6795Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod
6808Vratky dotací na tepelnou energii
7704Daň z příjmu právnických osob
7712Daň z příjmu právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7720Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7739Daň dědická
7747Daň darovací
7755Daň z nemovitostí
7763Daň z převodu nemovitostí
7798Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)
8707Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb.
8715Odvod za dočasné odnětí půdy dle § 11 odst. 1b zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
8723Odvod za trvalé odnětí půdy § 11 odst. 1a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
8731Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst.4.zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
8758Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle zákona č.289/1995 Sb.
8766Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle zákona č.289/1995 Sb.
8774Poplatky dle zákona 62/1992 Sb.- sazba II
8782Poplatky dle zákona 62/1992 Sb.- sazba I
8790Pokuty7 dle zákona č. 157/1998 Sb. - o chemických látkách
9718Pokuty dle zákona 238/1991 Sb.- odpad
9726Pokuty dle zákona 309/1991 Sb.- ovzduší
9734Pokuty dle zákona 334/1991 Sb.- zemědělská půda
9742Pokuty dle zákona 282/1991 Sb.- ochrana lesa
9750Pokuty dle zákona 23/1991 Sb.- vodní hospodářství
9769Pokuty dle zákona 114/1992 Sb.- ochrana přírody
9777Pokuty dle zákona 62/1992 Sb.- uložení odpadu
9785Pokuty dle zákona 125/1997 Sb.- o odpadech
9793Poplatky dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod
10030Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
20036Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
FIOS s.r.o. Plzeň, Perlová 7, tel.: 777 522 632
Přeštice, Zahradní 793, tel.: 377 982 589

webmaster | email | facebook

FIRMA | SLUŽBY | INFORMACE | ARCHIV | ŠKOLENÍ | ODKAZY | HLEDÁTE? | FINANČNÍ ÚŘADY
DAŇOVÝ KALENDÁŘ
« předchozí    Duben / 2024    další »
žádné záznamy nebyly nalezeny

 zobrazit celý kalendář

      PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2013 zde »

Kurzy ČNB
EUR .............................................
GBP .............................................
USD .............................................

Ardum and Partners
Auditorská kancelář

kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.