FIOS s.r.o. 

 

EKONOMIKA • ÚČETNICTVÍ • DANĚ

PLZEŇ, PERLOVÁ 7, TEL.: 777 522 632
PŘEŠTICE, ZAHRADNÍ 793, TEL.: 377 982 589

FIOS s.r.o. finanční • informační • obchodní • služby

FIRMA • KLIENTSKÉ ROZHRANÍ
Klienti FIOS s.r.o.
Mzdová evidence
Počátek pracovního vztahu
Sepsání pracovní smlouvy
Osobní dotazník
( Přihláška na zdrav. Pojištění )
( Přihláška na sociální pojištění )
( Vyplnění formuláře pro stanovení daně z příjmů / Prohlášení poplatníka / )
Dohoda o srážkách ze mzdy
Zaevidování pracovníka v personální evidenci
Zaevidování pracovníka ve mzdové evidenci
Převzetí dokladů z minulého zaměstnání /zápočtový list /
( Přihláška na zdrav. Pojištění )
( Přihláška na sociální pojištění )
( Vyplnění formuláře pro stanovení daně z příjmů / Prohlášení poplatníka / )
Založení Evidenčního listu pro důchodové pojištění
Případné další související záležitosti
Měsíční zpracování mezd
Docházka, výkaz práce
Doklady o čerpání dovolené
Doklady o překážkách v práci ( nemoc, OČŘ, atd. )
Stanovení pohyblivé složky mzdy
Případné další doklady mající vliv na stanovení odměny.
Zpracování měsíční mzdy
Vyhotovení výplatních proužků
Vyhotovení podkladů pro odvody
Vyhotovení podkladů pro srážky
Vyhotovení podkladů pro výplatu doplatku
Vyhotovení podkladu pro odsouhlasení mezd
Odsouhlasení mezd
( Převod celkové částky na úhradu mezd a odvodu sociálního a zdravotního pojištění a zálohové ( příp. srážkové ) daně na speciální účet )
( Úhrada jednotlivých částek mezd )
( Úhrada odvodových povinností )
( Úhrada srážek příp. dalších částek )
Vyhotovení platebních příkazů
( Úhrada jednotlivých částek mezd )
( Úhrada odvodových povinností )
( Úhrada srážek příp. dalších částek )
V průběhu pracovního poměru
Podklady pro řešení zvláštních případů
(zákonné srážky, exekuce apod.)
Potvrzení na žádost zaměstnance /Oprávněná,
v souladu se zákonnými předpisy/
Řešení zákonných srážek, exekucí apod.
Jednání jménem klienta na příslušných úřadech
Ukončení pracovního poměru
Výpověď, dohoda apod.
( Odhlášení ze ZP )
( Odhlášení ze soc. pojištění )
Vyřazení ze mzdové a personální evidence
( Odhlášení ze ZP )
( Odhlášení ze soc. pojištění )
Uzavření Evidenčního listu
Vyhotovení Zápočtového listu
Případné další nutné kroky
Činnosti uvedené v závorkách jsou řešeny podle dohody s klientem, variantní řešení je možné i v jiných případech.
FIOS s.r.o. Plzeň, Perlová 7, tel.: 777 522 632
Přeštice, Zahradní 793, tel.: 377 982 589

webmaster | email | facebook

FIRMA | SLUŽBY | INFORMACE | ARCHIV | ŠKOLENÍ | ODKAZY | HLEDÁTE? | FINANČNÍ ÚŘADY
DAŇOVÝ KALENDÁŘ
« předchozí    Červenec / 2024    další »
žádné záznamy nebyly nalezeny

 zobrazit celý kalendář

      PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2013 zde »

Kurzy ČNB
EUR .............................................
GBP .............................................
USD .............................................

Ardum and Partners
Auditorská kancelář

kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.