FIOS s.r.o. 

 

EKONOMIKA • ÚČETNICTVÍ • DANĚ

PLZEŇ, PERLOVÁ 7, TEL.: 777 522 632
PŘEŠTICE, ZAHRADNÍ 793, TEL.: 377 982 589

FIOS s.r.o. finanční • informační • obchodní • služby

FIRMA • ODBORNOST

Firma je po organizační i odborné stránce vedena svými společníky a jednateli.

Společník Irena Hodanová ( ředitel firmy, účetní poradce ) se zabývá především organizačními záležitostmi a interními záležitostmi firmy. Z odborné činnosti jí přísluší

 • komplex mzdové agendy, kde především zajišťuje legislativně - právní rámec, metodiku mzdové agendy a veškeré související otázky
 • poradenství v oblasti účetnictví a mzdové agendy a to jak vlastním klientům tak i externím uživatelům
 • kontrola zpracování mzdové agendy
 • kontrola zpracování účetní agendy

Společník Ing. František Hodan ( certifikovaný bilanční účetní, daňový poradce ) se zabývá především odbornou stránkou činnosti firmy. Do jeho činnosti spadá

 • legislativa v oblasti účetnictví, občansko-právní a obchodně-právní legislativa v souvislosti
  s účetnictvím a daněmi
 • zajišťování účetní metodiky
 • zajišťování daňové metodiky
 • řešení účetních a daňových problémů při zpracování účetnictví
 • poradenství v oblasti účetnictví a daní pro externí klienty
 • zajišťovaní odbornosti zaměstnanců formou interních školení
 • školení pro externí klienty

Běžné činnosti zajišťují účetní pracovnice. Tyto pracovnice jsou na vysoké profesionální úrovni. Před nástupem do zaměstnání musí pracovnice projít výběrem, při kterém kromě osobního pohovoru musí uspět při vyplnění speciálního odborného vstupního testu. Test se skládá jednak z konkrétních účetních případů, jednak z otázek občanského a obchodního práva, daňového práva a souvisejících oblastí, tedy všeobecných znalostí, které jsou v současné době neodmyslitelně spojeny s účetnictvím.

Některé z účetních se věnují určité specializaci, a to v případech, kdy pro určité zvláštnosti účetní agendy je specializace vhodná. Jde například o účtování zemědělské činnosti, účtování neziskových organizací, účtování v konkurzu. I tyto specializované účetní však účtují o jiných typech podnikatelů, resp. v případě účtování neziskových organizací i o podnikatelských subjektech. Specializací je i vedení mzdové agendy, přičemž i v tomto případě se účetní zabývá i běžnou účetní agendou.

Všechny účetní pracovnice procházejí neustále odborným zdokonalováním. Součástí odborné přípravy jsou krátké měsíční semináře, kde se probírají aktuální otázky, především legislativní změny, nové podzákonné normy, vývoj odborných názorů na určité problémy a aktuální zkušenosti ze zpracování účetnictví. V těchto seminářích se probírají i odborné materiály ( odborné časopisy ), které účetní mají povinnost sledovat. Několikrát ročně ( podle stavu legislativních změn ) se provádí celodenní interní školení,
případně i s externími lektory. Obvykle školení zajišťuje daňový poradce Ing. Hodan. Kromě interních školení se účetní individuálně účastní i různých odborných školení, která odpovídají jejich specializaci.

Účetní pracovnice jsou vedeny k tomu, aby veškerá agenda byla zpracovávána s minimalizací rizik vyplývajících z nejednoznačnosti a problémovosti účetních, daňových a jiných zákonů.

Našim klientům nabízíme jistotu, že...

 • účetní jsou na vysoké odborné úrovni, svou odbornost neustále udržují a zdokonalují
 • všechny účetní mají široký přehled o účetnictví, bez ohledu na případnou specializaci, tedy účetní jsou navzájem zastupitelné
 • bez ohledu na vysokou odbornost je jejich práce kontrolována účetním a daňovým poradcem,
  v některých případech i jinou účetní
 • problémové záležitosti v účetnictví jsou již při vzniku konzultovány či přímo řešeny ve spolupráci
  s daňovým poradcem
 • problémové záležitosti ve mzdové agendě jsou konzultovány či přímo řešeny ve spolupráci s účetním a mzdovým poradcem
 • účetní jsou schopny samostatně navrhovat a doplňovat účetní systém, složitější záležitosti konzultují se společníky, případně toto řeší přímo společníci
FIOS s.r.o. Plzeň, Perlová 7, tel.: 777 522 632
Přeštice, Zahradní 793, tel.: 377 982 589

webmaster | email | facebook

FIRMA | SLUŽBY | INFORMACE | ARCHIV | ŠKOLENÍ | ODKAZY | HLEDÁTE? | FINANČNÍ ÚŘADY
DAŇOVÝ KALENDÁŘ
« předchozí    Červenec / 2024    další »
žádné záznamy nebyly nalezeny

 zobrazit celý kalendář

      PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2013 zde »

Kurzy ČNB
EUR .............................................
GBP .............................................
USD .............................................

Ardum and Partners
Auditorská kancelář

kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.