FIOS s.r.o. 

 

EKONOMIKA • ÚČETNICTVÍ • DANĚ

PLZEŇ, PERLOVÁ 7, TEL.: 777 522 632
PŘEŠTICE, ZAHRADNÍ 793, TEL.: 377 982 589

FIOS s.r.o. finanční • informační • obchodní • služby

FIRMA • POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Po celou dobu existence firma provádí služby pro řadu subjektů z různých oborů činnosti.

Činnost lze rozdělit do několika skupin:

 1. Běžné vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy pro podnikatelské subjekty. V současné době firma vede pravidelně pro své klienty cca 60 agend, struktura klientů vede od zemědělství přes výrobní organizace, stavebnictví, obchod a služby až k finančním organizacím ( směnárny ).
  Z hlediska právní struktury se jedná o fyzické osoby, obchodní společnosti ( s.r.o., a.s.), družstva.
 2. Běžné vedení účetnictví pro organizace neziskové sféry včetně poradenství.
 3. Vedení účetnictví ve zvláštních situacích - likvidace, konkurzy.
 4. Běžné účetní a daňové poradenství v průběhu roku pro podnikatelské organizace.
 5. Řešení závěrkových činností u klientů, pro které firma nevede běžně účetnictví - personální pomoc při provádění závěrkových operací, uzavírání a kontrola účetních knih, odsouhlasování stavů apod.
 6. Řešení krizových situací ve firmách při problémech v účetní agendě - kontrola, krátkodobé zastupování účetních apod.
 7. Rekonstrukce účetnictví.
 8. Tvorba a racionalizace účetního systému, vypracování optimální účetní osnovy, metod účtování, způsobu ocenění, pomoc při zpracování konkrétních vnitropodnikových směrnic, praktické uplatňování účetních standardů.
 9. Zpracování a podání daňových přiznání, odklad termínu podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě, řešení daňových problémů, vypracování odborných stanovisek, analýza daňových rizik, daňová optimalizace.
 10. Průběžná kontrola daňových záležitostí klienta, Informování klienta o daňových povinnostech, tvorba podkladů pro placení daní.
 11. Zastupování v daňovém řízení, především při kontrolách finančních orgánů, zpracování odpovědí
  na výzvy, platební výměry a ostatní rozhodnutí správce daně.
 12. Pomoc při právních, bankovních, majetkových a jiných jednáních.
 13. Zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěrová jednání, zpracování podnikatelských záměrů.
FIOS s.r.o. Plzeň, Perlová 7, tel.: 777 522 632
Přeštice, Zahradní 793, tel.: 377 982 589

webmaster | email | facebook

FIRMA | SLUŽBY | INFORMACE | ARCHIV | ŠKOLENÍ | ODKAZY | HLEDÁTE? | FINANČNÍ ÚŘADY
DAŇOVÝ KALENDÁŘ
« předchozí    Září / 2023    další »
žádné záznamy nebyly nalezeny

 zobrazit celý kalendář

      PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2013 zde »

Kurzy ČNB
EUR .............................................
GBP .............................................
USD .............................................

Ardum and Partners
Auditorská kancelář

kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.